חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

א-ו: 9:00 - 13:30  |  א,ב,ד,ה: 16:00 - 18:00

תפריט המוצרים

תקנון האתר – פוגלר מרכז מכונות תפירה בישראל

תודה שבחרת לקנות אצלנו.

מטרתנו היא לספק עבורכם מגוון מכונות תפירה ואביזרי תפירה באמצעותם תוכלו ליהנות מרמת חווית תפירה בסטנדרטים גבוהים וביקור מהנה בעת קנייתכם בחנות שלנו.

אנא קראו בתשומת לב את התקנון ושימו לב לשינויים שיכולים לחול בו מידי פעם. עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

1. כללי

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

1.1. כל המבצע פעולה כלשהי באתר מצהיר כי קרא את תקנון האתר ומסכים להם וכי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, והדבר יהוו בסיס משפטי.

כל אדם המבצע פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב”פוגלר מרכז מכונות תפירה” יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מנהליה ו/או מי מעובדיה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של פוגלר מרכז מכונות תפירה על פי תקנון זה.

משמעותה של המילה “פעולה” בתקנון זה הינה – כל פעולת רכישת מוצרים ו/ או שירותים המוצעים באתר.

2.1. זכאי לבצע פעולה באתר כל אדם תושב מדינת ישראל ובלבד שמלאו לו 18 שנים ומעלה ביום ביצוע הפעולה.

3.1. ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש באתר זה למטרות אחרות ללא אישור בכתב מהנהלת “פוגלר מרכז מכונות תפירה”.

4.1. הזמנתו או הצעתו של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים:

1.4.1. ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

2.4.1. המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

3.4.1. המען בו יש לספק את השירות נמצא באזור החלוקה של החברה.

4.4.1. הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

5.1. לביצוע פעולה באתר רשאי כל משתמש שברשותו כרטיס אשראי אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות האשראי הפועלות בישראל כדין, ותקף ביום ביצוע הפעולה.

6.1. אם תבקש להצטרף למועדון הלקוחות של האתר או לשירותים אחרים המוצעים באתר, תידרש להסכים גם לתנאים המיוחדים של אותו שירות.

7.1. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.1. אספקת המוצרים ו/או השירותים תתבצע על פי הוראות תקנון זה להלן.

9.1. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה באתר, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

2. הזמנת מוצרים

1.2. על מנת שנוכל למלא אחר הצעתך לרכישת מוצר (להלן: “הזמנתך”), חשוב שהמוצרים שהזמנת יימצאו במלאי.

2.2. למרות שאנו עושים כמיטב יכולתנו להבטיח שהמוצרים המוצגים באתר יימצאו במלאי, יתכן שבשל נסיבות חריגות, שלא היו ידועות בעת ההזמנה המוצר אזל מהמלאי.

במקרה כזה, תשלח לך הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני שלך או באמצעות הטלפון תוך 2 ימי עסקים. במקרה הזה, שומרת לעצמה “פוגלר מרכז מכונות תפירה” את הזכות להגיש לך, במידה וישנה כזאת, הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר דומים.

אם תקבל את הצעתנו, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. אם החלטת לסרב, תימחק הזמנתך ונמנע מחיוב כרטיס האשראי שלך.

3. אופן ביצוע הזמנה בחנות

1.3. לאחר שביצעת את ההזמנה בחנות תקבל הודעה ראשונית על קליטת פרטי הזמנתך.

לתשומת לבך: אישור זה אינו מחייב את “פוגלר מרכז מכונות תפירה” לספק את המוצרים שהזמנת, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.

2.3. רק לאחר ש”פוגלר מרכז מכונות תפירה” סיימה לבדוק את פרטי כרטיס האשראי שלך ויתקבל אישור מחברת כרטיסי האשראי לביצוע הרכישה, תיחשב הצעתך כברת ביצוע ויתחילו כל תהליכי אספקת המוצרים שהזמנת, בתנאי שהם מצויים במלאי שבידי יצרניהם או מפיציהם.

במידה ולא, תימסר לך הודעה תוך יום עסקים.

3.3. כדי שנוכל לספק לך את המוצרים שהזמנת, צריכה הזמנתך להתקבל ולהיקלט אצלנו באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים למשלוח המוצרים ולחיובך. סיבות שונות עלולות לגרום לתקלות ולשיבושים בקליטת הזמנתך ועיבודה על ידי מערכת “פוגלר מרכז מכונות תפירה”.

4.3. אם יחול שיבוש ו/או טעות בתיאור המוצר ו/או השירות, בתמונתם, תיאורם, מחירם או בכל פרט אחר, תהא “פוגלר מרכז מכונות תפירה” רשאית לבטל את רכישתך ואתה לא תחויב בכל תשלום בגין ההזמנה שבוטלה.

5.3. אם בעת ביצוע ההזמנה תמסור פרטי זיהוי שגויים, לא נוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו אליך. במקרה שהמוצרים יחזרו אלינו בגלל פרטים מוטעים שמסרת, תחויב בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. אנא הקפד למלא פרטים מדויקים ועדכניים. הגשת פרטים אישיים כוזבים אסורה לחלוטין ומהווה עבירה פלילית על פי הוראות חוק העונשין, התשל”ז – 1977 ו/או בכל דין.

4. אמצעי התשלום בחנות

1.4. באפשרותך לשלם באמצעות כרטיס אשראי תקף אשר ניתן לסליקה על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל כדין. את מספר כרטיסך ופרטיו תידרש להזין במקום המיועד לכך.

2.4. במידת הצורך, תידרש להציג תעודה מזהה ו/או את כרטיס האשראי שהוקלד לצורך ביצוע ההזמנה, וכן לחתום על ספח ביצוע העסקה בפני נציגים ו/או שליחים מטעם “פוגלר מרכז מכונות תפירה”

3.4. שליחת המוצרים תתבצע רק לאחר קבלת אישור מחברת האשראי על תקינות העסקה.

5. מועדי האספקה

1.5. זמני האספקה להם אנו מתחייבים הם עד 7 יום (להלן:” מועדי האספקה”). חישוב מועדי האספקה יהיה על פי ימי עסקים, דהיינו ימים א`-ה`, למעט ימי שישי, ערבי חגים ומועדים, שבת וימי חגים ומועדים. יחד עם זאת, “פוגלר מרכז מכונות תפירה” תעשה כמיטב יכולתה להקדים את זמן האספקה.

2.5. במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום מכירת המוצרים ו/או השירותים, מכל סוג שהוא, באופן מלא או באופן חלקי, ובכל דרך שהיא, ו/או את אספקת המוצרים ו/או אספקת השירותים שפורסמו באתר במועדים שנקבעו, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה, זה או אחר, על צורותיו השונות, ו/או אם בשל פעולות איבה ו/או כל גורם של כוח עליון אחר ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת המוצרים ו/או השירותים בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של מכרז ו/או מכרז פומבי ו/או מכירה רגילה או אספקת המוצרים ו/או השירותים, ו/או אם יחולו שינויים בשיעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים ו/או השירותים בין מועד פרסום המוצר ו/או השירות לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי רכישת המוצר ו/או השירות, רשאי האתר מטעמו של “פוגלר מרכז מכונות תפירה” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה, ולבטל את חיובו של מבצע הפעולה.

3.5. המוצרים השונים יסופקו באמצעות דואר ישראל, באמצעות שליחים או באיסוף עצמי ממשרדי החברה. מוצרים שיסופקו באמצעות דואר ישראל יישלחו בהתאם לזמן האספקה הנהוג בדואר ישראל . יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים שהינם מסופקים באמצעות שליחים/דואר ישראל אינם ניתנים לבקרה ע”י פוגלר מרכז מכונות תפירה ואינם בשליטתה.

בכל מקרה, זמני האספקה של המוצרים יהיו זהים לזמני האספקה שצוינו בדפי המכירה, יובהר כי מועדי האספקה המצוינים באתר מחייבים את החברה.

במקרה של עיכוב באספקת המוצרים, תאפשר פוגלר מרכז מכונות תפירה לצרכן לבטל את העסקה ללא גביית דמי ביטול וכי התשלום יוחזר לצרכן במלואו או שהחברה תספק מוצר חלופי זהה או תדאג לפתרון מיידי של הבעיה לפי בחירת הלקוח.

החברה אחראית להגעת המוצרים תקינים ובמועד בכל צורת משלוח.

4.5. אספקת המוצרים באמצעות שליחים תתבצע בהתאם לתנאי האספקה של חברת המשלוחים מטעם “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ובכפוף לרשימת הישובים בהם “פוגלר מרכז מכונות תפירה” מבצעת שליחות עד הבית. במידה ואין ביכולתה של חברת המשלוחים מטעם “פוגלר מרכז מכונות תפירה” לבצע את משלוח עד לבית הלקוח מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי השליחים, יובהר העניין ללקוח וימצא פתרון חליפי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה “פוגלר מרכז מכונות תפירה” הפוסקת הבלעדית.

6. מחירים ותשלומים

1.6. חיובך יתבצע באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסרת, במחיר שמופיע בסמוך למוצרים שהזמנת, בתוספת הוצאות המשלוח ודמי הטיפול, והכול כמפורט בסמוך לכל מוצר ו/או בדף המוצר ו/או בסל הקניות.

2.6. “פוגלר מרכז מכונות תפירה” רשאית לשנות את מחירי המוצרים ואת דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעת הוא המחיר שיתפרסם באתר בעת שתשלים את תהליך ההזמנה.

3.6. כל המחירים שמופיעים באתר כוללים מע”מ כחוק אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

7. ביטול עסקה

ביום 17.7.05 נכנס לתוקף תיקון לחוק הגנת הצרכן, לפיו חייב העוסק להציג בבית העסק שלו מודעה המפרטת את מדיניות ההחזרה שלו, בה הוא יכול להודיע כי מדיניותו היא להחזיר כסף או לתת זיכוי או שאינו מאפשר כלל להחזיר טובין.

1.7. ניתן לשלם במזומן במשרדי החנות בהמלך ג’ורג’ 6 תל אביב.

2.7. לא יתקבלו צ’קים.

3.7. כל רוכש אשר הגיש הצעה לרכישת מוצר מהאתר, ואשר מעוניין לבטל את הצעתו יודיע על כך למוקד ההזמנות בפקס או בדוא”ל fogler@bezeqint.net או בדואר, מומלץ להודיע גם בטלפון בטל: 03-5289437.

4.7. ביטול העסקה יתאפשר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי, לפי המאוחר ביניהם. בכתובת המלך ג’ורג’ 6 תל-אביב בלבד לאחר שניתנה הודעה כאמור לעיל. החזרת המוצר הנה על חשבון ובאחריות הלקוח.

5.7. לאחר החזרת המוצרים תזוכה במחיר ששילמת עבורם בניכוי דמי ביטול כמפורט בסעיף 8.7 ובניכוי עלות שליחות ההחזרה (במידה וקיימת). כל זאת בתנאי שביטול העסקה שלא עקב פגם או אי התאמה. במידה והמוצר נבדק על ידי גורם מטעם “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ונמצא שהוא לא הוחזר כחדש, רשאית החברה לתבוע את הלקוח.

6.7. במידה ובוטלה עסקה ישירות מול חברת כרטיסי האשראי, יעדכן הלקוח את “פוגלר מרכז מכונות תפירה” בהודעה בכתב שתישלח לדואר אלקטרוני: contact@fogler.co.il ביום ביטול העסקה. לגבי תנאי החזרת המוצרים חלים הסעיפים המפורטים בתקנון זה.

7.7. אינך רשאי להחזיר או להחליף נורות, מחטים, שמן ואביזרים מתכלים. במקרה של מוצר פגום אתה רשאי לשלוח ל”פוגלר מרכז מכונות תפירה” את המוצר בצירוף חשבונית המס שקיבלת ומכתב המתאר את הבעיה במוצר. לאחר שנקבל את פנייתך, נשלח אליך שנית את המוצר על פי הזמנתך המקורית ובלבד שהוא נמצא במלאי אצל הספק, במידה והמוצר אינו מצוי במלאי, יוחזר כספך במלואו. הזכות להחזיר או להחליף מוצר ו/או שירות כפופה לסייגים נוספים כאמור בסעיף 14ג לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981.

8.7. במקרה של ביטול עסקה למעט מחמת פגם, הלקוח יחזיר את המוצר למשרדי “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ויחויב באמצעות כרטיס אשראי בדמי ביטול בשיעור 5% ממחיר המוצר אך לא בסכום הגבוה מ- 100 ש”ח, לפי הנמוך מביניהם.

9.7. הלקוח יהיה רשאי לאסוף את המוצר ישירות ממשרדי החברה ברח’ המלך ג’ורג’ 6 בתל- אביב, וזאת בתיאום מראש. במקרה של איסוף ע”י הלקוח לא יגבו מהלקוח דמי משלוח.

10.7. מוצרים יוחזרו למטרת ביטול עסקה באריזתם המקורית בלבד.

11.7. לגבי מוצרים מיד שנייה או משומשים אין ביטול עסקה.

8. אחריות

1.8. האחריות הבלעדית למכונות תפירה לאספקתם, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם ולתכולתם, לרבות הוראות הפעלה, חלה על “פוגלר מרכז מכונות תפירה” בהתאם לתנאים המופיעים על תעודת האחריות שמצורפת אליהם. האחריות תתבצע במעבדת “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ובכל מקרה לא אצל הלקוח. “פוגלר מרכז מכונות תפירה” לקחו על עצמם את כל החובות המוטלות על “עוסק” על פי חוק הגנת הצרכן, תשמ”א – 1981 והתקנות שהוצאו מכוחו.

2.8. יש לפעול לפי הוראות השימוש המוכתבות ע”י היצרן ו/או היבואן בנוגע לשימוש ו/או אחריות המצורפים למוצר. חברת “פוגלר מרכז מכונות תפירה” אינה אחראית בגין אי מילוי תנאים אלו ו/או שימוש חריג ולא תישא בכל נזק הנגרם עקב שימוש לא נכון במוצר.

3.8. לעיתים יתכנו הפרשי גוונים וצבעים שונים בין תצלומי המוצרים המתפרסמים באתר לבין הגוונים והצבעים המדויקים של המוצרים כפי שיסופקו בפועל. המוצרים באתר מוצגים בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד “פוגלר מרכז מכונות תפירה” לגבי אופיים של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, וכיו”ב. אם רכשת מוצרים פגומים, זכותך להחליפם או להחזירם ולקבל את כספך בחזרה, כפי שפרטנו בתנאי שימוש אלה.

4.8. בשום נסיבות לא תחול על “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ו/או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע ל”פוגלר מרכז מכונות תפירה” ו/או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.

5.8. במקרה של עיכוב יתאפשר לצרכן לבטל את העסקה בלא עלות, כנ”ל לגבי אי אספקת מוצר.

6.8. “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ו/או מי מטעמו לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי בו עשית שימוש לשם ביצוע פעולה באתר. הכול בכפוף להצהרת הפרטיות של האתר ולנקיטה בכל אמצעי האבטחה העומדים לרשות האתר.

7.8. השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ו/או מי מטעמו בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

8.8. אין אחריות על תיקון מכונת תפירה שהתבצעה על ידי הלקוח, אלא אם כן סוכם אחרת עם “פוגלר מרכז מכונות תפירה” ו/או נציגים מטעמם ו/או צוין אחרת בפרטי דף המוצר באתר.

9. אבטחת מידע

1.9. בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ (להלן – הפרטים). בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

2.9. הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי ממפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים (לרבות הפרטים האישיים של הרוכש), שמורה לחברה ו/או מי מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

3.9. מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה פעולה באתר, כפוף לפקודת הראיות.

4.9. פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו.

5.9. “פוגלר מרכז מכונות תפירה” תהא רשאית לשלוח לנרשמים לרשימת התפוצה באתרה דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.

10. תנאים נוספים

1.10. בכל מקרה אשר בו, מחמת “כוח עליון”, לא יתאפשר ל”פוגלר מרכז מכונות תפירה” לנהל את האתר כתיקנו, לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו, תהא “פוגלר מרכז מכונות תפירה” רשאית לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם, בסעיף זה “כוח עליון” משמעו – לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. במקרים הנ”ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואם.

2.10. “פוגלר מרכז מכונות תפירה” שומר לעצמו את הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל מכירה על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהוא כתוצאה מתקלה טכנית באתר. במקרים הנ”ל יושבו באופן מידי כספי הצרכן במלואם.

11. זכויות יוצרים וקניין רוחני

1.11. האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג` המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש לבצע הורדת נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר ובתוכנו של האתר בכלל.

2.11. האתר מכיל קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. החברה מספקת לינקים אלה לנוחות בלבד ואין היא נושאת באחריות למידע המופיע בהם או באתרים אחרים המקושרים אליהם לתוקפם ולחוקיותם. רוכש המבקש לעשות שימוש בלינקים אלה עושה זאת על אחריותו בלבד. כל המבקש ליצור לינק לאתר זה באתרים אחרים נדרש לפנות בכתב ומראש לחברה על מנת לקבל אישור בכתב לכך.

3.11. המשתמש מתחייב שלא להעלות לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנו גרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו`. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

12. סמכות שיפוטית

1.12. פרשנות הנובעת מתקנון זה ואכיפתו ו/או כל סכסוך משפטי הנובע המשתמע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. ובתל אביב.

13. דיוור ישיר

1.13. הוראות פרק זה מתווספות להוראות הקיימות בתקנון החברה לעניין דיוור ישיר.

2.13. החברה רשאית לשלוח לך מעת לעת, בדואר אלקטרוני או בכל מדיה אחרת, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי לרבות חומר מקצועי, עדכונים, פרסומים, הודעות והצעות שונות בהתבסס על מידע המצוי במאגרי המידע שברשותה, ולרבות תוך שימוש באפיונים שונים של המידע (להלן: “דיוור ישיר”).

3.13. מידע זה ישלח אליך רק אם נתת את הסכמתך לכך, לרבות בעת הרישום לאתר או במועד אחר, וכל עוד לא ביטלת הסכמתך זו, או ככל שהדבר מותר על פי הוראות הדין.

4.13. החברה אינה מספקת שירותי דיוור ישיר לאחרים ולא תעביר את פרטיך ואת המידע שנצבר לגביך לצדדים שלישיים, לצורך שירותי דיוור ישיר, אלא אם תתקבל הסכמתך לכך. עם זאת, החברה עשויה להשתמש בפרטיך לצורך משלוח של הצעות שיווקיות מטעם צדדים שלישיים, ובלבד שפרטיך לא ימסרו ולא יועברו בשום אופן לצדדים שלישיים כאמור, ללא הסכמתך. כן עשויה החברה להיעזר בנותני שירותים מטעמה ובמסגרת זו להעביר להם פרטים ומידע כאמור, בכפוף להתחייבות של הנ”ל לסודיות.

14. שירות לקוחות

כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לרבות באשר למפרט הטכני של המוצר, מידע על תפעול המוצר, אחריות וכיוצ”ב ניתן לפנות אל נציגי החברה בטלפונים המפורסם באתר (03-5289437) באמצעות דוא”ל בכתובת fogler@bezeqint.net או על ידי פניה ישירה למשרדי החברה ברח`המלך ג’ורג’ 6 תל אביב.

נציגי החנות ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר והשימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.

לבירורים שונים ואינפורמציה נוספת ניתן לפנות לנציגי מחלקת שירות לקוחות באמצעות הדואר האלקטרוני: fogler@bezeqint.net או בטלפון: 03-5289437

 

קניה מהנה,

מדני פוגלר ויעל פוגלר תלמי.

דילוג לתוכן